Autoškola Petr Bureš
Svatojánská 217, 266 01 Beroun
kontakt@autoskola-bures.cz

+420 602 337 220

Řidičské průkazy

Provádíme výcvik a výuku pro všechny druhy řidičských oprávnění

Řidičské průkazy
  • Výuku a výcvik provádíme výhradně individuální formou, abychom vyhověli Vaším časovým potřebám
  • Učebnici s pravidly silničního provozu obdržíte k zapůjčení pro úspěšné zvládnutí autoškoly. Možnost výukového CD nebo instruktážních videokazet.
  • Přihláška - Žádost o přijetí k výuce a výcviku.
    Pro urychlení procesu přihlášení do naší autoškoly
    si stáhněte formulář v pdf
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
    Stáhněte si formulář v pdf

Skupiny motorových vozidel

 B 

Opravňuje k řízení:
A)   motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

B)   traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná
hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

C)   jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
Věková hranice 18 let
Vozidla k výcviku »

 C 

Opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených pod písm. D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.
Věková hranice 21 let
Vozidla k výcviku »

CE

Opravňuje k řízení motorových vozidel s přípojným vozidlem nad 750 Kg.
Prostředky k výcviku »

 D 

Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na sk. B nebo C.
Věková hranice 24 let
Vozidla k výcviku »